• Polish (polski) pl
  • CSI Miami
  • 53 kB

Files

CSI Miami - 1x17 - Simple Man.HDTV.pl.srt 53 kB

Preview

1
00:00:00,042 --> 00:00:04,171
www.napiprojekt.pl - nowa jako�� napis�w.
Napisy zosta�y specjalnie dopasowane do Twojej wersji filmu.

2
00:00:00,417 --> 00:00:06,256
Najpi�kniejszy statek w Miami...Royal Caribbean:)

3
00:00:11,428 --> 00:00:12,304
Uwa�aj!
 Rusz si�.

4
00:00:12,387 --> 00:00:13,597
Pani Kanclerz?

5
00:00:13,597 --> 00:00:15,682
Pani Kanclerz Escalante?

6
00:00:17,768 --> 00:00:19,853
Jaki jest zwi�zek z Abby ...
 by�a kim� wi�cej ni� tylko sprz�taczk�?

7
00:00:23,690 --> 00:00:25,025
Czy by�a kim� wi�cej
 ni� sprz�taczk�?

8
00:00:25,025