• 19,630
  • 13
  • Vietnamese (Tiếng Việt) vi
  • Green Lantern Emerald Knights
  • 68 kB
  • GameVN Movie Club. Bản này cũng khớp với cả DVDRip nữa nên chắc không cần sync :D

Download Subtitle


Files

Green.Lantern.Emerald.Knights.2011.720p.BluRay.X264-7SinS.srt 68 kB

Preview

0
00:00:15,314 --> 00:00:25,806
Green Lantern: Emerald Knights
Dịch bởi pikeman2 - CLB Phim Ảnh GameVN

1
00:00:35,314 --> 00:00:38,806
KILOWOG: <i>Ardakian Trawl,</i>
<i>cô có biết là cô phải đi tuần không?</i>

2
00:00:38,984 --> 00:00:41,748
Ồ, tôi nghĩ tôi phải đi
500 triệu năm ánh sáng...

3
00:00:41,920 --> 00:00:44,081
...để cho anh được ngâm mình
trong bồn tắm hả, Kilowog.

4
00:00:44,256 --> 00:00:46,588
<i>Đừng đùa nữa.</i>
<i>Còn bao xa nữa?</i>

5
00:00:46,758 --> 00:00:50,888
Tôi đang ở trong hệ sao của anh rồi,
đừng có phát sáng báo hiệu nữa.

6
00